Examenforum Spaans vwo eerste tijdvak 2018

Hieronder kunt u op nummer de vragen vinden waarover docenten hun opmerkingen hebben geschreven.

Gemarkeerde nummers bevatten commentaar.

1 11 21 31
41
2 12 22 32
3 13
23
33
4 14 24 34
5 15 25
35
6
16
26 36
7 17
27
37
8 18 28 38
9 19 29 39
10
20
30
40
Algemene opmerkingen over het vwo-examen Spaans van 29 mei 2018

De examenlijn is een afdeling binnen het College voor Toetsen en Examens die vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering behandelt. De examenlijn is via het Examenloket bereikbaar voor correctoren.