Vacante para el CvTE 2020

Estimados profesores

Una de las tareas de la sección de español de Levende Talen es la de proponer candidatos a nombre de la asociación para colaborar en la Comisión de Exámenes Centrales de Español. Para tal fin, los socios de Spaans Levende Talen interesados en la vacante formarán parte de un proceso de selección. Levende Talen será representado en 2020 por un solo candidato para esta vacante.

Hacemos hincapié en la importancia de que los solicitantes dominen tanto el español como el holandés a nivel escrito.

Si está interesado en solicitar, dirija un correo a vicevoorzitter@levendetalen.nl incluyendo su carta de motivación y curriculum vitae antes del 15 de marzo de 2020.

CvTE Vacature vaststellingscommissie Spaans

Per 1 augustus 2020 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens de volgende vacature, die op voordracht van de VLLT ingevuld kan worden:

 • Lid vaststellingscommissie Spaans havo-vwo (ca. 145 klokuren*)

Taakomschrijving:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende vak;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het betreffende vak;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid, onder meer blijkend uit een bevoegdheid voor het betreffende vak en onderwijstype;
 • heeft ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype;
 • kan goed werken in teamverband;
 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggespraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op het huidige schooljaar.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl.

Leden van vaststellingscommissie blijven bij hun huidige werkgever in dienst en werken voor een deel van hun weektaak voor het College voor Toetsen en Examens. Voor de werkzaamheden in een vaststellingscommissie is een taakvergoeding beschikbaar.

Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor circa 145 uur*) op jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is.

De uitvoering van de werkzaamheden binnen de aanstelling van de huidige werkgever heeft onze voorkeur. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan een passende vergoeding aan het lid zelf worden uitbetaald.

Facebooktumblrmail