KirstenBakkerKirsten Bakker is in januari 2016 afgestudeerd aan de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam als docente Spaans. Tijdens haar studie heeft ze stage gelopen op het Berlage Lyceum in Amsterdam. Na haar studie heeft zij gewerkt op het Damstede Lyceum in Amsterdam (klassen: 4Havo, 4VWO en 5Havo) en het Alkwin Kollege in Uithoorn (klassen: 2VWO, 3Havo en 4VWO).  Zij werkt momenteel op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp en verzorgt de lessen in de onderbouw.