HAVO vraag 30

2 comments

  • Linda Jansen

    Ik vind hier de vraag en het antwoordmodel echt te kort schieten in duidelijkheid. In de tekst staat niet wat er bedoeld wordt met ‘cambio social’, waardoor je elk antwoord anders dan ‘sociale verandering’ moet afwegen. Ik vind wel dat er in het antwoord iets van verandering en sociaal moet zitten. Veel leerlingen gaven antwoorden als ‘je wordt er socialer van’ (hier zit wel iets van verandering in, vanwege de vergrotende trap), en ‘het bevordert je sociale vaardigheden’. Deze zou ik beiden goed rekenen. Maar ‘verandering van cultuur’ zou ik zelf ook niet goed rekenen. Cultuur is te algemeen.
    Maar nogmaals: ik vond bij het maken van deze vraag heel onduidelijk wat het cito hier nu terug wilde zien in het antwoord. En bleek: letterlijk een vertaling van twee woorden uit de tekst. Terwijl de leerlingen antwoorden in het eigen woorden hebben opgeschreven, wat ook vaak de bedoeling is. Dus wat mij betreft had deze vraag er beter niet in kunnen zitten.

  • Ellie van Beers

    In het correctievoorschrift staat ‘sociale verandering’ en in de tekst ‘cambio social’ (r.11). Sommige leerlingen hebben ‘verandering van cultuur’ geantwoord, waarschijnlijk geïnspireerd door ‘la cultura de las dos ruedas’, in de regel 13. Ik heb het fout gerekend, maar mijn collega rekent het goed. Wat vinden jullie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *